För dig i behov av hjälp

Tips

Vinn din upphandling

Den offentliga sektorn är en stor del av samhällsekonomin, och för den som har produkter eller tjänster som används inom offentlig sektor är det naturligtvis en viktig potentiell kund. Nu måste man dock vara medveten om att den offentliga sektorn har en speciell typ av upphandling. Hela grundtanken med dessa föreskrifter är att alla leverantörer skall ges samma möjlighet att lämna offerter.

De regler som gäller för offentlig upphandling kan tyckas vara nog så komplicerade. En första inblick i reglerna kan man få på upphandlingsmyndigheten.se. Där framgår de viktigaste delarna. Bland annat är det viktigt att känna till att offentliga upphandlare ofta, men inte alltid, lägger stor vikt vid miljöhänsyn och social hänsyn. Det här är ett svårt avsnitt, det finns inga tvingande regler om hur viktigt det skall vara för den offentliga sektorn, utan beror mycket på handläggarna i respektive affär.

En annan stor skillnad vid offentlig upphandling är att anbud normalt sett görs offentliga. Alla konkurrenter kan alltså se din prisnivå, och hur du motiverat dina kostnader. I många fall är det dock möjligt att göra offerterna hemliga.

För att bli framgångsrik på upphandlingar till den offentliga sektorn är det en bra idé att utbilda sig, att skaffa sig all nödvändig information hur man gör. Det kan definitivt vara skillnaden mellan att vinna eller förlora upphandlingar. En viktig del i alla utbildningar är att lära ut den struktur som ett anbud till offentliga sektorn bör ha. Många saker är förstås lika som anbud till vilken kund som helst, men det finns en hel del unika element.

En specifik del av offentliga upphandlingar är just förfrågningsunderlaget, vilket annars motsvaras av offertförfrågan. Det är inte alltid självklart hur man skall tolka förfrågningsunderlaget, och ännu mer oklart om man måste uppfylla alla punkter eller om man kan föreslå andra lösningar. Här är en utbildning värd mycket! En del i de flesta utbildningar är också att ge förståelse för när direktupphandling kan användas, och vilka för- och nackdelar det har.

Comments are disabled.