För dig i behov av hjälp

Blogg, Tips

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan vara oerhört långdragen och känslomässigt plågsam för de inblandade och då är det viktigt att du har tillgång till rätt kompetens och hjälp, men också ett bra stöd i- och runt omkring dig.

En vårdnadstvist i domstol syftar till att göra det så bra som möjligt för barnet i fråga utifrån det material som finns presenterat. Därför är det viktigt att du är uppriktig gentemot ditt ombud så att denne får möjligheten att sammanställa ett så innehållsrikt och sanningsenligt underlag som möjligt.

När du letar efter en kompetent och erfaren advokat så ska du vara kräsen, det är viktigt att du känner ett förtroende för den du väljer att anlita. En erfaren advokat eller en målsägandebiträde kommer att kunna hjälpa dig på ett effektivare sätt. Hitta rätt kompetens så ökar du dina förutsättningar för få din vilja och önskan tillgodosedd, om det syftar till barnet bästa, vill säga.

Vårdnadshavare- en byråkratisk formulering

Att vara vårdnadshavare innebär att du är juridiskt ansvarig för barnet, men det innebär inte att du har några fördelar i en vårdnadstvist. Att vara vårdnadshavare innebär inte heller att du har någon större rättighet till barnet, i ett korrekt fungerande rättssystem ska barnets välbefinnande alltid sättas i det främsta rummet och då är vårdnadshavarna periferiska. Rätten att vara vårdnadshavare kan tas ifrån en om man missbrukar sitt ansvar som förälder.

Föräldrabalken kräver att vårdnadshavare kommer överens när det kommer till barnet och barnets bästa, men i de fall som det inte är fungerar så behöver man ta hjälp utifrån i god tid så att barnet inte råkar illa ut som en följd av att föräldrarna inte kan komma överens och praktikaliteter som exempelvis skolgång med mera.

Om du har svårt att kommunicera med den andra föräldern till ditt barn så kan ni alltid söka professionell samtalshjälp i er kommun. Samtalsterapi kan lindra och reda ut oegentligheter som ofta är orsaken till kommunikationsproblematiken.

Comments are disabled.