För dig i behov av hjälp

Blogg

Skattelagar kring spel om pengar

1068799-swedish-money

I Sverige betalar vi spelskatt för spel som roulette, tärning- och kortspel som kräver tillstånd enligt lotterilagen.

Lotterilagen är väldigt omfattande och innehåller hela 59 paragrafer. Är man intresserad av att läsa dessa finns hela lagen på Notisum.se.

Lagen kräver tillstånd för spel om pengar när det är riktat till allmänheten och desamma gäller även om spelet inte är riktat till allmänheten man anordnas i förvärvssyfte.

Även om det krävs någon typ av medlemskap eller liknande anses det vara riktat åt allmänheten, så länge organisationen som medlemskapet krävs i kan anses ha som väsentlig uppgift att anordna spel eller om spelet är jämställd med spel som är riktat till allmänheten.

Ansökning om tillstånd för dessa typer av spel lämnar man in till Lotteriinspektionen.

Som vi tidigare tagit upp på denna sida finns det dock undantag. Om spelet tar plats på internet hos en aktör som inte har sin verksamhet i Sverige men arbetar med en, enligt EU, godkänd licens. Just på grund av detta finns det många sidor på nätet som erbjuder detta riktat till svenskar.

De som har tillstånd och arrangerar spel för pengar gör sig skatteskyldig. Storleken av skatten är beroende om hur omfattande verksamheten är. Detta är någon som faktiskt ingår i tillståndet, har man till exempel tillstånd för 2 spelbord men bara använder två, kommer man fortfarande beskattas för tre spelbord. Varje spelplan räknas som en separat bord, har man därför ett bord med två spelplaner kommer det att räknas som två spelbord.Kostnaden varje månad ser ut som följande:

  • 2 000 kronor för 1 spelbord
  • 4 000 kronor för 2 spelbord
  • 9 000 kronor för 3 spelbord
  • 18 000 kronor för 4 spelbord
  • 25 000 kronor för 5 spelbord

För varje bord över fem är kostnaden 5 000 kronor mer per bord och månad.

Upp till 31:a december 2000 fanns det även en skatt på varuspelsautomater, men den har upphört.