För dig i behov av hjälp

Blogg, Tips

Översättning av juridiska dokument

När du behöver juridiska dokument på något annat språk än originalspråket, gäller det att vara noggrann. Det här är ett av de mest krävande arbetena inom översättning. Förutom att juridiska termer har väldigt specifika definitioner, kan minimala fel få stora konsekvenser. De översatta texterna kan passera många läsare innan någon eventuellt upptäcker missarna och följderna går kanske inte att åtgärda längre.

Hjälp med översättning

Se till att du anlitar en pålitlig och professionell översättare, med bred kunskap och flera specialområden. Bara dålig polissvenska hotar enligt Dagens juridik till och med rättssäkerheten idag.

Svårigheter med översättningen

Det är inte bara vokabulären som ställer särskilda krav på skribenten eller översättaren. Det finns dessutom en mängd egenskaper i juridiska texter som försvårar arbetet med att översätta dem. Meningarna kan vara extremt långa, satsbyggnaden komplex och bestämningar är ofta omfattande och komplicerade. Mycket kan bli fel!

Rätt översättare

Allt från köpeavtal till rättegångsprotokoll till lagtexter hör till området juridiska texter. Sådana texter kräver en gedigen utbildning samt både bred och lång erfarenhet. Klicka dig vidare här för att försäkra dig om att översättningarna tål både den språkliga och den juridiska granskningen. En ofullständig eller bristfällig översättning kan bli många gånger dyrare än vad det kostar att få dokumentet professionellt översatt och kontrollerat.

Comments are disabled.