För dig i behov av hjälp

Blogg, Tips

Otillräckliga försäkringar och rättshjälp

Om du saknar en försäkring som ska täcka kostnaderna för din tvist så kan du vara berättigad till rättshjälp. Kontrollera först med ditt försäkringsbolag om de täcker tvisten annars söker du rättshjälp tillsammans med den jurist/advokat som ska hjälpa dig. Handlar det om ett brottmål så gäller inte rättshjälp utan då kan man istället få ett målsägandebiträde eller en offentlig försvarare.

lawyer_law_attorney

Rådgivning

Man börjar med ett möte med sin jurist där man får rådgivning om hur man ska gå vidare med sin situation eller tvist. Det är viktigt att man är överens om att det är rådgivning för rättshjälpslagen som gäller. I dessa fall är timkostnaden är fastsatt till 1654 kr/timmen. Kostnaden för detta betalar man själv och beslutar man sig för att gå vidare med detta så fyller man i en blankett för ansökan om rättshjälp tillsammans med sin jurist.

Regler

Rättshjälp gäller inte företagare, förening och liknande utan bara privatpersoner, eventuellt i undantagsfall så kan kan näringsidkare eller företagare också få rättshjälp. Har din försäkring rättsskydd så kan du inte få rättshjälp och har du ett ekonomiskt underlag (det vill säga dina totala förmögenheter/tillgångar minus försörjningsbörda och skulder) på mer än 260 000 kr/år så har du inte heller rätt till rättshjälp. Du måste vara i behov av hjälp av jurist/advokat och det måste vara rimligt att staten ska bidra till dina kostnader. Denna bedömning görs av Rättshjälpsmyndigheten eller av en domstol om ärendet redan ligger där.

Hjälp med försäkring

Det finns en djungel av olika försäkringar och det är svårt att hitta den billigaste och samtidigt bästa försäkringen bland alla bolag och det tar tid att jämföra. Ibland kan man behöva hjälp att sortera bort några och välja ut bara de bästa för att se till att vara så täckt som möjligt när och om det händer någonting.

Comments are disabled.