För dig i behov av hjälp

Tips

Korruption

När man utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörliga fördelar till sig själv eller andras vinning kallas det för korruption. Straffen för korruption kan variera beroende på brottets dignitet, men vid grova brott kan det ge fängelse upp till sex år i Sverige.

Korruption är ett hårt slag mot dom mänskliga rättigheterna och hotar demokratin. Länder som lider av korruption har rättsosäkra samhällen som i hög grad har problem med grov kriminalitet. När länder har korrumperats har civilbefolkningen tappat förtroendet för de offentliga institutionerna eftersom att man lärt sig spela efter reglerna att man inte kan lita på någon, ett väldigt allvarligt samhällsproblem.

Det är viktigt att vi som en del av den civila befolkningen aktivt agerar mot korruption, ser vi eller hör om misstänkt korruption är det viktigt att man tar sitt ansvar och anmäler. Det är avgörande för att upprätthålla ett rättssäkert samhällssystem.

Misstänker du att du har sett eller hört något som kan vara korrupta beteenden kan du kontakta polisen för bedömning av det du har sett eller hört.

Comments are disabled.