För dig i behov av hjälp

Tips

Jurist eller advokat vad är skillnaden?

Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Övergripande kan man säga att en jurist inte har någon skyddad yrkestitel vilket en advokat har.

Enligt svensk lag kan vem som helst kalla sig själv för jurist och erbjuda juridisk rådgivning utan att ha någon som helst utbildning. Om du behöver juridisk rådgivning kan det därför vara klokt att kolla referenser på det juridiska ombud som du har tänkt att anlita även om det är ovanligt att en icke examinerad jurist arbetar som juridisk rådgivare. Om du hamnar i en tvist så har du möjlighet att välja själv vem du vill ha som ditt juridiska ombud. Det Svenska rättssystemet kräver alltså inte att du anlitar en jurist eller en advokat.

Men för att få arbeta och titulera sig som advokat i Sverige så måste personen vara en aktiv medlem i Advokatsamfundet. Det är alltså olagligt att titulera sig som advokat om man inte erhållit en advokatexamen. En yrkesarbetande advokat behöver alltså ha en juristexamen och en godkänd advokatexamen.

När du anlitar en en advokat kan du förutsätta att denne håller sig till god advokatsed, annars riskerar den att bli utesluten ur advokat samfundet. Alla advokater står under skyddstillsyn till advokatsamfundet.

Advokater har helt andra krav på sig för att få vara yrkesverksamma, en advokat behöver vidareutbilda sig fortlöpande. Det etiska regelverk som advokaterna jobbar inom handlar i huvudsak om att värna klientens intressen men också om lojalitet och tystnadsplikt.

Comments are disabled.