För dig i behov av hjälp

Blogg

Hårdare tag för hedersvåld?

Två riksdagsledamöter från Folkpartiet skrev i januari 2015 en debattartikel i SvD att de ansåg att hårdare straff borde beläggas på hedersrelaterat våld. Enligt dem är hedersvåld ”vår tids största frihetskränkning av grundläggande rättigheter” och deras förslag var därför att hedersvåld skulle kunna få samma straffskala som hatbrott. Detta skulle innebära att uppsåtet till våldet i större utsträckning skulle styra straffet.

För att ytterligare undvika detta våld ansåg debattörerna att ”mellantvång” borde införas. Idag kan en familj tacka nej till kontakt med socialtjänsten även om kontakt behövs. Med införandet av ”mellantvång” skulle en familj inte kunna tacka nej till samarbete med socialtjänsten i samma utsträckning.

Förslaget från Folkpartisterna kallar de själva för ”Lex Fadime” efter Fadime Sahindal som blev mördad i hedersrelaterat våld för 13 år sedan.