För dig i behov av hjälp

Blogg, Tips

Effektivisering av processer

Många gör fel när de ska börja se över sina processer. Du bör prioritera och börja med de viktigaste, de som påverkar dina kunder mest. Normalt brukar det vara kundbemötande och hur man tar betalt av sina kunder.

För att kunna hitta var det finns förbättringspunkter ska du involvera de medarbetare som faktiskt arbetar med den aktuella processen. Börja med att rita upp processens delar. Det är också bra att bjuda in kunderna. För att få reda på mer kan ni läsa mer här i denna artikel.

Ökad kostnadseffektivitet och bra resultat

Effektivisering ska som ett resultat alltid leda till ökad kostnadseffektivitet. En bra programvara är en viktig del i den processen. Effektivisering av arbetet bör alltid leda till förbättrad produktivitet och kommunikation. Effektivisering bör också alltid leda till ökad lönsamhet. En viktig del av effektivisering är därför att avgöra om det finns några uppgifter som borde elimineras samt förbättras och hur detta ska göras på bästa sätt. Lika viktigt är det med automatisering av repetitiva uppgifter, fördelarna med det är att det leder till högre kvalitet. Viktigt att komma ihåg är att alltid justera och förfina processen kontinuerligt. Lika viktigt är det att sen genomdriva de effektiviserade processerna, vilket många gånger inte alls är så lätt.

Comments are disabled.