För dig i behov av hjälp

Blogg, Tips

Bristande bokföring och lagen

I Sverige har vi en lag kallad bokföringslagen. Enligt denna lag är alla företag skyldig att ha en ordnad bokföring där affärshändelserna ska nedtecknas. Om någon aspekt av bokföringsskyldigheten inte uppfyllts räknas detta som ett bokföringsbrott och resultatet kan vara både näringsförbud och fängelse.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten i Sverige och granskas av Ekobrottsmyndigheten. För att bli dömd ska en person eller företag uppsåtligen eller på grund av oaktsamhet misskött sin bokföringsskyldighet så att det inte är möjligt att följa verksamhetens ekonomiska ställning, förlopp och resultat.

Detta betyder att även om detta kommer utav ett ärligt misstag eller missförstånd kan det fortfarande leda till dom. Något som nya företagare löper större risk för. Av denna anledning är det ofta en god idé att ta hjälp om man är osäker kring något i bokföringen istället för att riskera misstag med allvarliga följder.

Då en bokföring ska innehålla både en grundbokföring, där affärshändelser presenteras i den ordning de registrerats, och en huvudbokföring, där de presenteras i en systematisk ordning, kan man följa rörelsens förlopp.

Om bokföring saknas räknas det alltid som ett bokföringsbrott. I lagens ögon betyder ju detta att inte går att bedöma något. Detta förblir fallet även om bokföringen upprättats med inte bevarats, upprättats för sent eller inte upprättats alls.

Om fallet istället är att en bokföring är bristande eller helt enkelt felaktig kan detta vara ett bokföringsbrott. Detta är något av en bedömningsfråga och ju större eller ju fler felaktigheter som Ekobrottsmyndigheten hittar, desto mer sannolikt är det att det kommer att räknas som ett bokföringsbrott.

En affärshändelse som inte kan kontrolleras av en eller annan anledning betyder ju det att den inte går att bedöma. Vilket ju då betyder att det också kan räknas som ett bokföringsbrott.

Bokföringen är något som alla företag måste ta med största möjliga allvar då konsekvenserna av detta kan vara betydligt hårdare än många nystart först kanske tror.

Comments are disabled.