För dig i behov av hjälp

Tips

Att använda sig av gratis juridiska mallar

Att skriva egna avtal är betydligt billigare än att låta en juristbyrå skriva dem. Men genom att skriva dem själv tar man också en betydligt större risk. Detta eftersom det inte är säkert att avtalet utformas på ett sätt som är helt juridiskt korrekt. Det i sin tur kan resultera i kommande tvister och att avtalet kan anses vara ogiltigt.

Ett sätt att minska risken är att använda sig av juridiska mallar. En hel del av dessa går att gratis ladda hem över internet medan andra kan kosta några tior. Att använda sig av dessa är ett första steg för att säkerställa sig om att allt blir rätt. Har man däremot minsta lilla tvekan om hur de ska fyllas i bör en jurist anlitas. Många gånger kan de hjälpa till med de mindre detaljerna vilket ändå gör det billigare än om juristen skulle anlitats för att fylla i hela dokumentet.