För dig i behov av hjälp

Anlita Jurist

När behöver man anlita en jurist? De allra flesta är bara i kontakt med en jurist när det handlar om bodelning vid ett dödsfall. Det finns visserligen ingen lag på att man inte får genomföra bodelningen på egen hand men det är en hel del lagar och regler som ska följas så de flesta väljer att låta en jurist ta hand om detta så att allt ska bli helt korrekt.

Men en jurist kan anlitas betydligt oftare än vid dödsfall. Det är allt för många som inte tror sig vara i behov av en jurist förrän de sitter i en tvist eller inte vet hur en juridisk fråga ska lösas. Många gånger hade det då varit bättre och billigare att ha kontaktat juristen i förväg för att minska risken för tvister och kommande frågor.

Exempel på tjänster som juridiska byråer erbjuder är:

  • Bodelning – Vid skilsmässa eller när ett sambopar flyttar isär
  • Fullmakt – Juristen kan skapa fullmakter som passar utifrån de behov som finns.
  • Testamente – Allt för många tror att arv inte ska bli något som ska skapa konflikt mellan familjemedlemmar. Men allt för ofta är det så. Det enklaste sättet att undvika detta är att skriva ett testamente med hjälp av en jurist. De kan då även förklara vad man kan testamentera bort och vad som enligt lag måste gå vidare i arv.
  • Gåvobrev – Vid större gåvor kan det vara smart att uppföra ett gåvobrev. Även detta för att minska risken för framtida tvister.
  • Samboavtal – Något som många skapar som bor sambo och inte har som mål att gifta sig inom kort.
  • Äktenskapsförord – Hur vill ni att egendomen ska vara fördelad mellan makarna i äktenskapet?

I likhet med att många ser över sina försäkringar med några års mellanrum kan det även vara bra att se över vilka juridiska dokument som finns och om dessa behöver uppdateras eller förnyas med några års mellanrum.